Friends talking in a café

Gwneud pethau, cael mwy o hwyl a chadw mewn cysylltiad

Woman using a touch screen on her laptop

Gwneud pethau

Mewngofnodwch gyda Microsoft i gadw popeth rydych ei angen wedi ei gysoni ar eich dyfais. Byddwch yn cael mynediad am ddim i Office Online, Outlook, Skype, OneNote, OneDrive a mwy.

Bachgen gyda rheolydd yn ei law yn chwarae Xbox Live ar ei liniadur.

Cael mwy o hwyl

Dyma'r dewis gorau o adloniant gydag Xbox Live a Microsoft Store, wedi'i deilwra'n bersonol i'ch diddordebau. Gallwch ddod o hyd i'ch hoff gemau, apiau, cerddoriaeth, ffilmiau a llawer mwy wrth i chi fewngofnodi i Microsoft.

Menyw a'i phlentyn yn gwenu.

Cadw mewn cysylltiad

Mewngofnodwch i gadw mewn cysylltiad gyda'r rhai sydd bwysicaf, p'un a yw'n waith neu chwarae. Gallwch gael galwadau fideo HD a negesu gyda Skype, a chymryd rheolaeth o'ch blwch derbyn gydag Outlook, oll am ddim.

Dyn yn heicio i fyny i ben mynydd.

Hawdd a phersonol

Mae eich ffeiliau pwysig wrth law ar bob adeg ac mae gosodiadau eich cyfrif yn cysoni ar draws eich dyfeisiau. Cadwch bethau'n hawdd pan fyddwch yn mewngofnodi gyda Microsoft.

Teulu yn eistedd wrth fwrdd bwyd.

Diogelwch Uwch

Mwynhewch siopa heb ofidiau, gosodiadau preifatrwydd uwch, cadw copi wrth gefn gweithredol, a'n diogelwch o safon byd.

Ydych chi'n barod i gychwyn?

CLICIWCH YMA I FEWNGOFNODI GYDA MICROSOFT

*Nid yw Gwobrau Microsoft ar gael ym mhob marchnad.