Friends talking in a café

ଜିନିଷଗୁଡିକ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମଜା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ

Woman using a touch screen on her laptop

ଜିନିଷଗୁଡିକ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସବୁକିଛି ସିଙ୍କ କରି ରଖିବାକୁ Microsoft ସହ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରନ୍ତୁ Office Online, Outlook, Skype, OneNote, OneDrive ଏବଂ ଅଧିକକୁ ମାଗଣା ଆକସେସ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ.

ଜଣେ ବାଳକ ତାଙ୍କ ଲାପଟପରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସହ ହାତରେ Xbox Live ଖେଳୁଛନ୍ତୁ.

ଅଧିକ ମଜା କରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ହୋଇଥିବା, Xbox Live ଏବଂ Microsoft Store ସହିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଆନ୍ତୁ। Microsoft ସହ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରି ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ, ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅଧିକାର ସହଜରେ ସନ୍ଧାନ କରି ପାଆନ୍ତୁ।

ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ହସୁଛନ୍ତି.

ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ

କାମ ହେଉ କି ଖେଳ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଥିବାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଜିତ ରୁହନ୍ତୁ. Skype ସହ HD ଭିଡିଓ କଲ୍‌ଗୁଡିକ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ଂତୁ, ଏବଂ Outlook ସହ ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ମାଗଣାରେ.

ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହାଇକ୍‌ ଅପ୍‌ କରୁଛି

ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ

ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲଗୁଡିକ ହାତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂସମୂହ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରେ ସିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ. Microsoft ସହ ଆପଣ ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ କରିବା ବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସହଜ କରି ରଖନ୍ତୁ.

ପରିବାର ଏକ ରାତ୍ରଭୋଜନ ଟେବଲ୍‌ରେ ବସିଛନ୍ତି.

ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା

ଚିନ୍ତା-ମୁକ୍ତ ସପିଂ, ବିକଶିତ ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସମୂହ, ସକ୍ରିୟ କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍, ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱ-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ.

*Microsoft ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୁହେଁ.